Skip to main content

Velkomen til Kviteseid.net

Du er nå komen til Kviteseid.net sine sider.

Kviteseid.net er dela inn i ulike avdelingar. Desse avdelingane ser du på menylinja over (den svarte med kvit tekst). Ved å klikke på den avdelinga som du synest er interessant kjem du inn i denne.

For å sjå alt innhald og kunne legge til ditt eige innhald der det går an, må du logge inn fyrst. Har du ikkje brukarnavn og passord frå før, kan du registrere deg. Det kostar ingen ting og ingen andre får tilgang til anna enn brukarnamnet ditt.

Dersom du har idear til korleis Kviteseid.net bør vera, er du velkomen til å koma med innspel. Bruk "Kontakt oss" linken i menyen for å sende ein e-post til webmaster.